Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2022, zadań publicznych z zakresu:

1.Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego:

Szczegóły konkursu

2. Społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego:

Szczegóły konkursu

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

0077.jpeg

 

Wersja XML