Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie : zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu  - zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Program realizowany będzie przez 5 lat, od 2022 roku do 2026 roku.

Wartość zadania  zgodnie z Porozumieniem  NR MEiN/2022/DWEW/498  - 2 505 624 zł środki z budżetu Państwa

Wersja XML