Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najlepsze Incjatywy Społeczności Lokalnych - Edycja XVIII

Startuje kolejna edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 45 tys. zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych. Dofinansowaniu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z powiatu kłodzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami udziału :http://www.bip.powiat.klodzko.pl/4094/223/xviii-edycja-powiatowego-konkursu-najlepsze-inicjatywy-spolecznosci-lokalnych.html

Termin składania wniosków upływa 30.06.2022r.

 

Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych.jpeg

Wersja XML