Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

33. Puszczę karczujemy, dawny blask ścieżki turystycznej odzyskujemy

Miejsce realizacji zadania:
Gminna Droga nr 288 ( łącznik ulicy Kłodzkiej i Ludowej w Gorzanowie)

Opis zadania: 
Uatrakcyjnienie miejscowości, wygenerowanie nowego miejsca spacerowego, ułatwienie przemieszczania się społeczności mieszkającej na końcu wsi. Zadanie spełniające walory rekreacyjne, łączące pokolenia, integrujące społeczność lokalną oraz budujące solidną bazę tradycji naszej miejscowości.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML