Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2030

19.05.2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (ul. Okrzei 1) odbędzie się spotkanie warsztatowe w sprawie „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego do 2030 r.”
Podczas spotkania zajmiemy się identyfikacją kluczowych barier i potencjałów rozwojowych powiatu kłodzkiego. Poza tym spotkanie będzie służyć weryfikacji opracowanego projektu diagnozy powiatu.

Kolejne spotkanie warsztatowe dotyczące identyfikacji celów i kierunków działań rozwojowych w powiecie odbędzie się w dniu 01.06.2022 r. o godz. 12.00

PDFDiagnoza w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym opracowana na potrzeby Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2030 (21,17MB)

DOCXDiagnoza w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym opracowana na potrzeby Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2030 (21,50MB)

Wersja XML