Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 roku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                           Kłodzko, 19 maja 2022 roku

ORG.BR.0012.33.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

        Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 25 maja 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie obrad porządku komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego
  1. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania *
  2. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za   rok 2021*
  3. Sprawy różne:
    1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
    2. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

      * Materiały dotyczące punktu 3 i 4 zostały kompleksowo zamieszczone w ramach VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19.05.2022 roku oraz na repozytorium plików.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Nowicki

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: