Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku

PDFUchwała Nr VI/35/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.pdf (17,73MB)


PDFUchwała Nr VI/36/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok.pdf (21,26MB)


PDFUchwała Nr VI/37/2022 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok.pdf (290,59KB)


PDFUchwała Nr VI/38/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (2,62MB)


PDFUchwała Nr VI/39/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (719,26KB)


PDFUchwała Nr VI/40/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2023 rok.pdf (287,07KB)


PDFUchwała Nr VI/41/2022 w sprawie przekazania do realizacji Gminie Lądek-Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego tech.pdf (385,54KB)


PDFUchwała Nr VI/42/2022 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach op-wych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego.pdf (287,80KB)


PDFUchwała Nr VI/43/2022 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego.pdf (5,06MB)


PDFUchwała Nr VI/44/2022 w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w roku 2021 i 2022 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki.pdf (313,21KB)


PDFUchwała nr VI452022 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 kwietnia 2022 roku na Dyrektora szkoły.pdf (3,96MB)