Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA W SPRAWIE URUCHOMIENIA TERENOWEGO PUNKTU PASZPORTOWEGO W KŁODZKU

W nawiązaniu do licznych zapytań Mieszkańców powiatu kłodzkiego, informujemy na jakim etapie są obecnie prace związane z uruchomieniem w Starostwie Powiatowy w Kłodzku – Terenowego Punktu Paszportowego.

W budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K przygotowane i wstępnie wyposażone zostało pomieszczenie pod siedzibę Terenowego Punktu Paszportowego.

Obecnie oczekujemy na ofertę z Polskiej Wytwórni  Papierów Wartościowych na zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego.

Oczekujemy również na zlecenie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wykonania dedykowanego  łącza internetowego do planowanej siedziby Terenowego Punktu Paszportowego w Kłodzku.

Zlecenie wykonania łącza przez DUW jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu rekrutacji pracowników, a następnie ich przeszkolenia w Oddziale Zamiejscowym DUW w Wałbrzychu.

Uruchomienie Terenowego Punktu Paszportowego będzie możliwe po podpisaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego Porozumienia z Powiatem Kłodzkim, a takowe będzie możliwe po „uzbrojeniu” siedziby w niezbędne łącza i sprzęt.

W związku z brakiem precyzyjnego określenia ile będą trwały działania zarówno PWPW i DUW, jest nam bardzo trudno wskazać termin uruchomienia Punktu.      

Oczywiście liczymy na to, że odbędzie się to jak najszybciej.

Prezentacja1.jpeg

Wersja XML