Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Park Strzelecki w Nowej Rudzie zaprasza

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Otwarciem Parku Strzeleckiego w Nowej Rudzie zakończyła się 27 czerwca 2022 r. realizacja projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia”.

NowaRudaPark_otwarcie (2).jpeg

W ramach projektu powstały przede wszystkim wieże i tarasy widokowe, ale także inna infrastruktura turystyczna, jak np. punkty informacji turystycznej, most dla pieszych na rzece Orlicy w Neratovie, a w Nowej Rudzie parking i szlak turystyczny na Górę św. Anny, którego część wiedzie przez Park Strzelecki. W parku znalazło się miejsce dla licznych miejsc wypoczynku i kontemplowania natury przy szumie fontanny lub źródełka, z którego można zaczerpnąć wody na dalszą wędrówkę.

NowaRudaPark_otwarcie (9).jpeg

Wśród innych innych rosną tu drzewa zasadzone przez partnerów projektu.

NowaRudaPark_otwarcie (1).jpeg

Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy oraz Czesław Kręcichwost, prezes Euroregionu Glacensis podziękowali partnerowi wiodącemu projektu - czeskiemu Euroregionowi za sprawną koordynację projektu realizowanego aż przez 18 partnerów, którzy zawsze mogli liczyć na pomoc lidera.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

loga.jpeg

Wersja XML