Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania dla starosty kłodzkiego

To, co często uważamy za swój obowiązek a wręcz za coś naturalnego, to dla innych może się okazać czymś dużo więcej. I tak było w tym przypadku. My również pragniemy podziękować za Waszą ciężką pracę, którą wtedy w tym okresie wykonywaliście z pełnym zaangażowaniem dla nas wszystkich.

Brak opisu obrazka

Wersja XML