Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakres robót: Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3279D i drogi gminnej nr 118897D w miejscowości Krosnowice. W ramach zadania wykonano mini rondo oraz przejścia dla pieszych na wlotach drogi powiatowej.

Zakres prac obejmował:

Wykonane mini rondo wpłynęło na uspokojenie i poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu oraz jego bezpośrednim otoczeniu.

Źródła finansowania:

389 844,80 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wersja XML