Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakres robót: Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania dwóch dróg powiatowych nr 3233D i drogi nr 3269D w miejscowości Goworów. W ramach zadania wykonano mini rondo oraz przejścia dla pieszych na wlotach dróg powiatowych.

Zakres prac obejmował:

Wykonane mini rondo wpłynęło na uspokojenie i poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu.

Źródła finansowania:

Wersja XML