Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

36. Doposażenie jednostki OSP Szalejów Górny poprzez zakup ubrań specjalnych

Miejsce realizacji zadania:
Szalejów Górny

Opis zadania: 
Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych ( bojowych) dla druhów  Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejewie Górnym. Ubrania są niezbędne podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych- chronią strażaków przed działaniem wysokich temperatur.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
14 000,00 zł

Wersja XML