Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 31 sierpnia 2022 roku

 

Komisja Budżetu i Finansów                                                                              Kłodzko, 24 sierpnia 2022 roku

ORG.BR.0012.49.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 31 sierpnia 2022 roku, o godz. 8.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

    1. Ustalenie porządku obrad komisji.
    2. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
    3. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
        a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
        b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
        c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich    kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322.
     4. Sprawy różne:
         a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
         b)  przyjęcie protokołu nr 7/22 z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2022 roku i 8/22 z posiedzenia w dniu 8 sierpnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526.).

 

      Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                     Marek Mazurkiewicz