Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030

Informujemy, że zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego i przedstawione w Raporcie z konsultacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie składania wniosków, uwag i opinii pisemnych na Formularzu konsultacyjnym.

W terminie składania uwag wpłynęło 70 formularzy konsultacyjnych. Po upływie terminu konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do Strategii Odpowiedzi na wszystkie uwagi i wnioski złożone w trakcie konsultacji przedstawione zostały w PDFTabela nr 1 do Sprawozdania z konsultacji społecznych.pdf (485,76KB)

Dziękujemy za udział w procesie konsultacji powyższego dokumentu: PDFSprawozdanie_z_konsultacji_społecznych_Strategii_2021_2030.pdf (156,25KB)

 

Strona_Okladka-1.jpeg

Wersja XML