Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POWIAT KŁODZKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Powiat Kłodzki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.  

W 2022 r. programem została objęta Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Dofinansowanie zostało przyznane z przeznaczeniem na adaptację,  poprawę standardu i wyposażenie pomieszczenia do spożywania posiłków (jadalni).

Wartość zadania -  31 250 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa  - 25 000 zł

Wkład własny Powiatu – 6 250 zł

Wersja XML