Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26. Bezpieczna Gmina Radków - Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie (Radków)

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

26

Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie

ul. Piastowska 11A

57-420 Radków

Bezpieczna Gmina Radków - Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie

Radków

Zadanie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczności Gminy Radków i Powiatu Kłodzkiego poprzez zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej

w Radkowie. Do realizacji zadania przyczyni się uzupełnienie posiadanego zasobu sprzętowego jednostki ochrony przeciwpożarowej. Realizacja zadania umożliwi zakup masztu oświetleniowego PELI 9460 C RALS i cyfrowego radiotelefonu Motorola DP 4600 E. Wymieniony sprzęt jest sprzętem nowoczesnym, pozwalającym na wykorzystanie go podczas działań ratowniczych w trudno dostępnych miejscach takich jak rejony górskie, leśne, obszary o gęstej zabudowie urbanistycznej oraz wewnątrz budynków mieszkalnych i gospodarczych.

2023

14 994,03 zł

 
Wersja XML