Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

29. Bezpieczny Powiat Kłodzki - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa (Nowa Ruda)

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

29

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie-Słupcu

ul. Szybowa 1

57-402 Nowa Ruda

Bezpieczny Powiat Kłodzki - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją

mojego bezpieczeństwa

Nowa Ruda

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Ruda - Słupiec w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii przemysłowych (lokalizacja jednostki nieopodal Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Planowany jest zakup: plecaka do pożarów traw i lasów Lestech z wyposażeniem, ubrania specjalnego typu Nomex, hełmu strażackiego, noszy płachtowych, detektora napięcia prądu przemiennego, radiotelefonu Motorola – zestaw podhełmowy.

2023

15 000,00 zł

 
Wersja XML