Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia

znajdą Państwo w załączonym linku.

http://pcpr.klodzko.pl/242-ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-prowadzenie-na-terenie-powiatu-klodzkiego-trzech-placowek-opiekunczo-wychowawczych-typu-socjalizacyjnego 

PLAKAT_placówki opiekuńczo-wychowawcze.jpeg

Wersja XML