Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat Kłodzki inwestuje w zieloną energię

Powiat Kłodzki jako uczestnik Klastra Energii ARES, Autonomicznego Regionu Energetycznego Sudety,  przystąpił do realizacji inwestycji związanych z programem „Czyste Powietrze”. Klaster pozyskał dofinansowanie z projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze środków odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares”. W zakresie powiatowym zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne w sześciu obiektach o łącznej wartości blisko 1 mln zł.

Będą to budynki :

 1. Domu Pomocy Społecznej ul. Górna w Bystrzycy Kłodzkiej.
 2. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej.
 3. Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.
 4. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.
 5. Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie.
 6. Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie.

Mając na uwadze chociażby wzrosty ceny energii elektrycznej, instalacje będą stanowiły zabezpieczenie wspomagające funkcjonowania naszych placówek poprzez dostarczanie energii z nowo powstałych instalacji fotowoltaicznych co przyniesie zdecydowane oszczędności dla budżetu powiatu – podkreśla wicestarosta kłodzki Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk.

Na chwilę obecną na ukończeniu jest instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

Przybliżając temat Klastra Energii Ares, należy wspomnieć, ze powstał jako inicjatywa gmin i powiatu kłodzkiego w czerwcu 2018 roku. W listopadzie 2018 roku Klaster Energii ARES na podstawie złożonych dokumentów otrzymał od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie osiągnięcia w sektorze energetyki rozproszonej, stając się jednym z 66 certyfikowanych klastrów w Polsce oraz jednym z siedmiu na Dolnym Śląsku.

budowlanka 4.jpeg

budowlanka 1.jpeg

budowlanka 3.jpeg

budowlanka 2.jpeg

Wersja XML