Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Kłodzkiego oddał do użytku wieżę widokową na Kłodzkiej Górze.

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń poprowadził uroczystość oficjalnego otwarcia wieży widokowej na Kłodzkiej Górze. Na uroczystość przybyli  przedstawiciele władz lokalnych, lokalnej prasy oraz uczestnicy projektu budowy wieży i mieszkańcy powiatu.

Powstała wieża widokowa na Kłodzkiej Górze, jest częścią szlaku grzbietowego, prowadzącego przez najatrakcyjniejsze punkty widokowe Sudetów.

Kłodzka Góra o wysokości 762,7 m n.p.m.,  jest to drugi pod względem wysokości szczyt Gór Bardzkich, położony w ich południowo-wschodniej części.

Sama wieża widokowa powstała w ramach projektu pn.: „Czesko-polski szlak grzbietowy – cześć wschodnia”, gdzie w skład całego projektu wchodziło wybudowanie 10 wież widokowych oraz platformy widokowej w Radkowie.

Budowa kłodzkiej wieży była już od dawna wyczekiwana przez miłośników turystyki. Inwestycja powiatu, umożliwia teraz podziwianie z Kłodzkiej Góry, rozległych panoram ziemi kłodzkiej i Opolszczyzny, a przy dobrej widoczności można dostrzec także Karkonosze, Pogórze Sudeckie i Wrocław.

Początki koncepcji powstania tej wieży sięgają 2015 roku, w którym to po stronie polskiej podpisano w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Kłodzkim, Powiatem Ząbkowickim oraz Nadleśnictwem Bardo Śląskie.

Powstanie wieży nie byłoby jednak możliwe, bez współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski oraz dofinansowaniu projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – cześć wschodnia” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreag V-A Republika Czeska – Polska

Szczególne podziękowania należą się tutaj też Lasom Państwowym, które od początku zainicjowania pomysłu wspierały idee budowy oraz Panom: Antoniemu Bańdurze, Nadleśniczemu Nadleśnictwa  Bardo Śląskie i Romanowi Festerowi, staroście ząbkowickiemu za zaangażowanie w te inicjatywę i współfinansowanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Kłodzkiej Górze.

Należy też wspomnieć, że liderem całego projektu, jest czeski Euroregion Glacensis, kierowany przez pana prezesa Miroslava Kociana. Otrzymanie dofinansowania i sprawna realizacja projektu wieży na Kłodzkiej Górze, to też zasługa  pana Jaroslava Stefka, dyrektora biura czeskiego Euroregionu.

Dofinansowanie na budowę wieży zawdzięczamy dobrej ocenie projektu przez Wspólny Sekretariat techniczny w Ołomuńcu, kierowany przez pana Macieja Molaka.

Realizacji stworzenia tego nietuzinkowego projektu wieży widokowej podjął się wybitny polski inżynier Andrzej Kociński. Natomiast niezwykle szybką realizację zadania zawdzięczamy wykonawcy firmie:

Tatry z Myślenic, która podjęła się  budowy naszej wieży.

Ze strony powiatu nad całością realizacji projektu czuwał bezpośrednio:

Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze ma wysokość 34,5 metra, natomiast najwyższa platforma widokowa została zainstalowana na 30,5 metrach. Na szczyt prowadzi 165 schodów.

Z kopuły widokowej będzie można podziwiać panoramy Masywu Śnieżnika, Gór Orlickich, Bardzkich i Sowich. Inwestycja pochłonęła około 1,3 miliona złotych i została zrealizowana za środków powiatu kłodzkiego, powiatu ząbkowickiego i Nadleśnictwa Bardo oraz przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Na wieżę dojdziemy szlakiem żółtym pieszo, który przebiega obok obecnego "Domu Krawca"- dawna Kukułka.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Goście, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość otwarcia wieży widokowej:

                Władze Powiatu Kłodzkiego w składzie:

               Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki

                Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący rady Powiatu Kłodzkiego

                Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

                Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

                Małgorzata Kanecka - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

               Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

           

                Henryka Popiel - skarbnik powiatu

                Czesław Krecichwost - prezes SGPEG

                Tomasz Czerwiński - dyrektor wydziału budownictwa RPK

                Bartosz Wojciechowski - rzecznik prasowy starostwa powiatowego w Kłodzku

                Roman Fester - starosta ząbkowicki

                Wiesław Tracz - wiceburmistrz Kłodzka

                Zbigniew Tur - wójt Gminy Kłodzko

                Radek Pietuch

                Tomasz Korczak - burmistrz Międzylesia

                Patrycja Opalińska- Regionalna Dyrekcja Lasów Prasowych, rzecznik prasowy

                Stowarzyszenie Neratov - Marzena Peťovská

                Andrzej Kociński - projektant

                Rafał Prietzel - Wspólny sekretariat

                Robert Kubiak - przedstawiciel wykonawcy Firmy Tatry z Mysłowic

                Jan Bednarczyk - burmistrz Radkowa,

                Aleksandra Kowalczyk - Gmina Radków, 11.45

                Antoni Bańdura - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie

                Miroslav Kocián – předseda Euroregionu Glacensis 11.45

                Miroslav Wágner - místopředseda  Euroregionu Glacensis 11.45

                Denisa Kalousková – projektová manažerka projektu Hřebenovka 11.45

                Petra Páralová – finanční manažerka projektu Hřebenovka 11.45

                Jiřina Jeřábková – sekretariát Euroregionu Glacensis 11.45

                Andrzej Krawiec

                Paweł Szafran- kierownik referatu RPZP Gminy Nowa Ruda

                Dominika Marczak - zastępca kierownika referatu RPZP Gminy Nowa Ruda

                Małgorzata Matusz, Gmina Kłodzko

                Gmina Bystrzyca- Krzysztof Kuczek

               Ladislav Hradecky - Solnice

 

Wersja XML