Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Wałbrzychu

 
 
 

Punkt Przyjęć Interesantów
Rzecznika Praw Obywatelskich
w Wałbrzychu

Swoją sprawę można zgłosić pracownikowi BRPO
w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu
przy pl. Magistrackim 1
w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 9:00 – 14:00

1 grudnia 2022 r. | 5 stycznia 2023 r.
2 lutego 2023 r. | 2 marca 2023 r. | 6 kwietnia 2023 r.
4 maja 2023 r. | 1 czerwca 2023 r. i następne

Informacje o ewentualnych zmianach terminów przyjęć będą umieszczane na stronie bip.brpo.gov.pl


Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się:

każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa;
każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany (np. z powodu wieku albo płci);
osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie.


Wniosek do RPO jest bezpłatny


Infolinia obywatelska
800 676 676

Czynna w dni robocze:
poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek piątek: 8:00 – 16:00
Połączenie jest bezpłatne

z tel. stacjonarnych i komórkowych.


Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 55 17 700

biurorzecznika@brpo.gov.pl
bip.brpo.gov.pl

 
Wersja XML