Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego

Starosta Kłodzki informuje, że w dniach 7-30 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie przeprowadzone będzie badanie satysfakcji klientów.

Celem badania będzie sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług.

Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w następujących lokalizacjach:

– Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

– Referat Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

– Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,

– Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie,

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie,

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej,

– Siedziba komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Kościuszki 7,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.

Ankieta jest dostępna w wersji on-line : https://forms.gle/GnUmAfh9drgj2RUq8

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w badaniu.

 

W wyniku ubiegłorocznego badania satysfakcji klientów zrealizowane zostały następujące działania:

  1. Wprowadzono system kolejkowy w wydziale KTD o/z w Bystrzycy Kłodzkiej oraz o/z w Nowej Rudzie.
  2. Przyczyniono się do poprawy warunków dla klientów poprzez umieszczenie na korytarzach dodatkowych krzeseł, stolika.
  3. Kontynuowane są prace adaptacyjne budynku w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4 na cele administracyjne dla poprawy jakości obsługi klienta. Dodatkowa lokalizacja zapewni komfortowe warunki obsługi klientów, dużą liczbę miejsc parkingowych.

 

Starosta Kłodzki

Maciej Awiżeń

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML