Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

44. Ścieżka dydaktyczna Gór Orlickich / Natura 2000

Miejsce realizacji zadania:
Zieleniec – pas graniczny

Opis zadania: 
Postawienie elementów infrastruktury turystycznej : tablice informacyjne, ławki regeneracyjne, kosze na śmieci, tabliczki informacyjne, ulotki informacyjne

Przewidywany termin realizacji zadania:
2020

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
14 496,00 zł

Wersja XML