Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2023 rok

Rejestr zarządzeń - 2023 rok

DOCXRejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2023 rok.docx (19,61KB)
 

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2023 rok

34) PDFZarządzenie Nr 34/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (288,02KB)

33) PDFZarządzenie Nr 33/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (291,26KB)

32) PDFZarządzenie Nr 32/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 56/2013 Starosty Kłodzkiego z dnia 17.06.2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (203,71KB)

31) PDFZarządzenie Nr 31/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (161,28KB) Procedura ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

30) PDFZarządzenie Nr 30/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (981,65KB)

29) PDFZarządzenie Nr 29/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób do akcji kurierskiej (285,48KB)

28) PDFZarządzenie Nr 28/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 maj 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (997,46KB)

27) PDFZarządzenie Nr 27/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (1,24MB)

26) PDFZarządzenie Nr 26/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (575,27KB)

25) PDFZarządzenie Nr 25/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (301,16KB)

24) PDFZarządzenie Nr 24/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (288,92KB)

23) PDFZarządzenie Nr 23/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (287,80KB)

22) PDFZarządzenie Nr 22/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok 2022 (3,00MB)

21) PDFZarządzenie Nr 21/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (786,04KB)

20) PDFZarządzenie Nr 20/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (298,73KB)

19) PDFZarządzenie Nr 19/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2022 (165,59KB)

18) PDFZarządzenie Nr 18/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny sytuacji życiowej, uniemożliwiającej obywatelom Ukrainy partycypacji w kosztach pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem w obiektach powiatowych (301,38KB)

17) PDFZarządzenie Nr 17/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (544,91KB)

16) PDFZarządzenie Nr 16/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (758,75KB)

15) PDFZarządzenie Nr 15/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (374,46KB)

14) PDFZarządzenie Nr 14/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (375,74KB)

13) PDFZarządzenie Nr 13/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie planu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na 2023 rok (163,06KB) Plan zarządzania ryzykiem stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

12) PDFZarządzenie Nr 12/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (376,02KB)

11) PDFZarządzenie Nr 11/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 lutego 2023 r. określenia zasad dotyczących przygotowywania materiałów przedkładanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Kłodzkiego (487,33KB)

10) PDFZarządzenie Nr 10/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (311,26KB)

9) PDFZarządzenie Nr 9/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub na jego zlecenie w 2023 r. (281,79KB)

8) PDFZarządzenie Nr 8/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2023 r. (291,14KB)

7) PDFZarządzenie Nr 7/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (378,29KB)

6) PDFZarządzenie Nr 6/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Starostwa Powiatowego w Kłodzku na 2023 rok (161,16KB) Plan działalności stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

5) PDFZarządzenie Nr 5/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2023” (390,34KB)

4) PDFZarządzenie Nr 4/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2023 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego (399,00KB)

3) PDFZarządzenie Nr 3/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (988,00KB)

2) PDFZarządzenie Nr 2/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (1 021,94KB)

1) PDFZarządzenie Nr 1/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (470,88KB)