Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DRODZY MIESZKAŃCY POWIATU KŁODZKIEGO, MOŻNA WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa oraz harmonogramem konsultacji.

Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2021 - informacje ogólne

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się
w kompetencjach powiatu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 t. j.).

Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2021
wynosi 150 000 zł.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego znajdą Państwo tutaj:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=14849&akcja=info&menu=552&menur=523#tresc_main

BUDZET OBYWATELSKI_2020.jpeg

 

Wersja XML