Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe ćwiczenia ratownicze pn. „WIELKA WODA 2020”

Dzisiaj, na zalewie w Gorzuchowie k. Kłodzka, odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze pn. „WIELKA WODA”, w których udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz z zastępów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego, samorządowcy, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

Tematem dzisiejszych ćwiczeń była organizacja działań podczas powodzi, trenowano przede wszystkim:

- transport ratowników oraz ewakuację osób poszkodowanych za pomocą sprzętu pływającego,

- zabezpieczenie uszkodzonego wału,

- pracę ratowników na linii brzegowej,

- budowanie stanowiska wodnego, z uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów

i transport wody na duże odległości.

Wszystkie działania miały na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy strażaków, żeby w sytuacjach kryzysowych nieść potrzebną pomoc.

Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku, Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

10.jpeg

15.jpeg

2.jpeg

4.jpeg

Wersja XML