Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe uproszczenie dla osób niepełnosprawnych

Nowe uproszczenie  dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że od teraz aby uzyskać kartę parkingową lub legitymację osoby niepełnosprawnej, wystarczy pobrać odpowiedni formularz z adresu:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=480...

(lub zgłosić się po wydrukowany formularz w starostwie)

i po wydrukowaniu oraz wypełnieniu, należy go podpisać a następnie formularz ten można wysłać do PZON pocztą lub może go osobiście dostarczyć osoba upoważniona - w odpowiedniej rubryce jest taka możliwość upoważnienia.

Upoważniona osoba może też odebrać następnie dany dokument dla wnioskodawcy.

Jeżeli natomiast ktoś z Państwa, życzyłby sobie odesłania do niego wystawionych nowych dokumentów pocztą, to musi dołączyć dodatkowo podpisane oświadczenie w którym wyrazi taką wolę.

Zobacz jeszcze:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=w&id=270...

Adres pocztowy:

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ul. Kościuszki 2, parter pk.7

57- 300 Kłodzko,   

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Informacja telefoniczna: Tel./Fax (074) 865-86-88

Wersja XML