Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste obchody w kłodzku święta odzyskania przez Polskę niepodległości 2019

Uroczystości Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Kłodzku zaplanowane zostały już od godz. 9.00 mszą świętą. Na obchodach licznie stawili się przedstawiciele wszystkich lokalnych władz oraz służb mundurowych. Odwrotnie niż w roku poprzednim, mroźna, jeszcze poranna aura, zachęcała zdecydowanie wszystkich do gromadzenia się ciasno wewnątrz kościoła Parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. Po uroczystej mszy, obchody przeniosły się do Parku Sybiraków pod pomnik Żołnierza Polskiego.

Brak opisu obrazka

Delegacja Powiatu Kłodzkiego, od lewej: Ryszard Niebieszczański- Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu  Kłodzkiego, Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego.

Po uroczystej mszy, obchody przeniosły się do Parku Sybiraków pod pomnik Żołnierza Polskiego.

Brak opisu obrazka

Przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Kłodzka - Michał Piszko, natomiast główne przemówienie wygłosił Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń. W trakcie przygotowana została również uroczystość ślubowania klas mundurowych kłodzkiego Zespołu Szkół Technicznych.

Brak opisu obrazka

Niespodzianką, okazało się odznaczenie Starosty Kłodzkiego - Macieja Awiżenia przez przedstawiciela Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „KARPATCZYCY” honorową odznaką za całokształt dobrej, wieloletniej współpracy ze stowarzyszeniem.

Następnie 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej poprowadził podniosły Apel Poległych zakończony salwą honorową.

Całość obchodów została zwieńczona wspólnym śpiewaniem tradycyjnych Polskich Pieśni Patriotycznych.

Brak opisu obrazka

Na koniec uczniowie z klasy mundurowej Kłodzkiego Zespołu Szkół Technicznych przygotowali tradycyjnie pokaz umiejętności sprawnościowo - wojskowych.

 W 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej od godz. 16.00 w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku trwała XV Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych. Na miejscu wspólnie śpiewało ponad 400 osób.

Powiat Kłodzki "śpiewająco" reprezentuje Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Wersja XML