Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum Aktywnych Obywateli i Organizacji Pozarządowych

Fundacja Dobrych Działań

zaprasza na

Forum Aktywnych Obywateli i Organizacji Pozarządowych

 powiatu ząbkowickiego i kłodzkiego

18.11.2020 o godz. 1600 -1800

Platforma ZOOM

Program Forum:

- Centrum Aktywności Obywatelskiej - oferta wsparcia aktywności obywatelskiej i działań NGO

- Współpraca z wolontariuszami  w czasie pandemii, 

- Ustawa o dostępności- obowiązki organizacji pozarządowych 

- Obowiązująca oferta realizacji zadań publicznych oraz źródła finansowania działań na rzecz środowisk lokalnych, aktualne konkursy 

- Dobre praktyki realizacji projektów  

Udział w Forum jest bezpłatny

Zgłoszenia do 17.11.2020 (wtorek) za pomocą:

- formularza zgłoszeniowego

- przez email:

Kontakt: Fundacja Dobrych Działań – 606333989

Więcej informacji na stronie: http://fundacjadobrychdzialan.org/

Link do formularza zgłoszeniowego: https.\tiny.pl/7knvm

Do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Forum, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres email, zostanie wysłany link do udziału w wydarzeniu do dnia 17.11.2020 r.

JPEGFAO-plakat.jpeg

PDFFAO-Zaproszenie .pdf

Wersja XML