Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie w treści dotyczącej konkursu ogłoszonego przez PCPR w Kłodzku

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr PCPR.ZOPZ.406.1.2019 na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej -

Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 

Treść oryginalna : http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/uwaga-3-ogloszenie-konkursu.html

zmienia się treść:

 

1. pkt VII ppkt 1-5 otrzymuje  brzmienie:

 

1)      W roku 2020 Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 876 200,00 zł, w tym 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;

 

2)      W roku 2021 Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 876 200,00 zł w tym 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;

 

3)      W roku 2022 Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 876 200,00 zł w tym 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;

 

4)      W roku 2023 Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 876 200,00 zł w tym 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;

 

5)      W roku 2024 Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 876 200,00 zł w tym 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

2. pkt XVII otrzymuje brzmienie:

 

1)      Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC: 26.11.2019 r.

 

2)      Termin składania ofert w wersji papierowej (podpisany wydruk PDF wygenerowany za pomocą systemu WITKAC wraz z załącznikami wymaganymi w wersji papierowej); 27.11.2019 r.

 

 

Pozostała treść ogłoszenia i warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

Wersja XML