Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

01. Ochrona życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Kłodzkiego przez doposażenie OSP Jugów w Defibrylator AED, Torbę PSP Rl oraz ubranie specjalne (Jugów)

Miejsce realizacji zadania:
Jugów

Opis zadania:
Zakup Torby medycznej PSP Rl, Defibrylatora AED, oraz ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jugowie.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
14 000,00 zł

Wersja XML