Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

07. jednostki OSP Sokolec poprzez zakup ubrań specjalnych (Sokolec)

Miejsce realizacji zadania:
Sokolec

Opis zadania:
Celem projektu jest zakup nowego umundurowania bojowego dla strażaków, które ma za zadanie poprawić ich bezpieczeństwo w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML