Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. Nowy sprzęt to szybsze, lepsze i skuteczniejsze ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego (Nowa Ruda)

Miejsce realizacji zadania:
Nowa Ruda, ul. Rzeczna 6

Opis zadania:
Doposażenie jednostki OSP w nowy i niezbędny sprzęt wpłynie na osiągnięcie celu nadrzędnego projektu jakim jest skuteczne i efektywne prowadzenie działań dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu niekiedy narażają swoje życie aby ratować innych ludzi i ich dobytek.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML