Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie Jednostki OSP w Bożkowie

Miejsce realizacji zadania:
Bożków

Opis zadania:
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt w postaci rozpieracza kolumnowego, służącego do ratownictwa technicznego oraz aparatu ochrony układu oddechowego

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML