Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15. Wieża trzech kultur (Wapniarka)

Miejsce realizacji zadania:
Wapniarka

Opis zadania:
Przy trasie nr 33, w okolicach miejscowości Gorzanów, Żelazno, Krosnowice, Mielnik wznosi się szczyt Wapniarka, na którym stoi drewniana wieża widokowa. Pierwsza wieża stanęła tu już w 1889 roku, a kiedy spłonęła od uderzenia pioruna, w 1926 roku zbudowaną nową. Obecna powstała w 2007/2008 roku. Choć jest drewniana, przy budowie wykorzystano żelbetowe elementy poprzedniej konstrukcji.
Głównym celem działania jest poprawa bezpieczeństwa, wzrost znaczenia turystycznego obiektu oraz monitorowanie zagrożenia pożarowego wraz z ukazaniem piękna ziemi kłodzkiej w niemal jej geograficznym środku .
Z uwagi na czynniki atmosferyczne jak i wykonanie głównych elementów drewnianych sprzed kilkunastu laty planowane działania projektowe na Wapniarce to modernizacja i poprawa instalacji odgromowej , stolarki i elementów drewnianych oraz impregnacja wieży. Zwiększy to zdecydowanie bezpieczeństwo jak też i rozwój turystyczny wraz z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego w Krowiarkach, z górującą na szczycie Wapniarki wieżą trzech kultur.


Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML