Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

21. Poprawa bezpieczeństwa pracy strażaków ochotników oraz mieszkańców gminy (Wilkanów)

Miejsce realizacji zadania:
Wilkanów

Opis zadania:
Poprawa bezpieczeństwa strażaków ochotników podczas podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez wyposażenie ich w najnowocześniejszy, niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej i inny sprzęt pomocniczy, tj.:    6 sztuk hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan, detektor wielogazowy Drager, zestaw akumulatorowych flar ostrzegawczych.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML