Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22. Zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławnicy w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki (Pławnica)

Miejsce realizacji zadania:
Pławnica

Opis zadania:
Zakup sprzętu i wyposażenia.
Zakup środków ochrony osobistej strażaka

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML