Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26. Pawilon biurowo-socjalny (Stary Waliszów)

Miejsce realizacji zadania:
Boisko sportowe w Starym Waliszowie

Opis zadania:
Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży na boisku sportowym w Starym Waliszowie poprzez zakup pawilonu biurowo-socjalnego, który będzie pełnił funkcję szatni. Teren, na którym stanie pawilon zostanie przygotowany (utwardzony), zostaną wkopane bloczki betonowe.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML