Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka

RPK 524.5.2020.KFS                                                                             Kłodzko 9.12.2020 r.

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka

Młodzieżowy Klub  Sportowy  Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka  złożył w dniu 8.12.2020 r. ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie MKS Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce  Organizacje Pozarządowe.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy a.krawiec@powiat.klodzko.pl   do dnia 15.12 2020 r.

PDFOferta-Teakwondo.pdf (561,52KB)

 

Wersja XML