Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o planowanych szczepieniach dla pracowników medycznych

Szanowni Państwo, tutaj znajdzie wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowanego programu szczepień dla pracowników medycznych.

W planie jest, że szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia całego społeczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych uprawnieni do otrzymania szczepienia są:

1. W ETAPIE „0”:

Pracownicy szpitala węzłowego,

Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego tych podmiotów (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.), jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w danym podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Formularz rejestracji znajduje się tutaj : https://www.zoz.klodzko.pl/   Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 grudnia.

W ETAPIE „1”:

Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU „0”, tj. tacy, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami : https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-personelu-placowek-medycznych

 

Wersja XML