Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

22.12.2020r. została stwierdzona na terenie gminy Kłodzko wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8.

Na szczęście ryzyko zakażenia człowieka określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi.

Zostały wyznaczone obszary zagrożone na terenie powiatu a w szczególności są to: gmina Kłodzko, miasto Kłodzko, miasto Polanica Zdrój.

Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków -

zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii - tel. 74 867 36 63, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Źródło: https://piw.bip.klodzko.pl/

kura.jpeg

 

Wersja XML