Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tytuł zadania: "JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych"

Zakres robót: przebudowa nawierzchni jezdni na długości 0,861 km, przebudowa zjazdów i odwodnienia, utwardzenie poboczy.

Źródło finansowania:

155 548,58  zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
216 972  zł – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)|
  66 000  zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej

Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML