Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego i poprawę obsługi klientów - etap III

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tytuł zadania: "Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego i poprawę obsługi klientów - etap III"

Zakres robót: Realizacja kompleksowa inwestycji w budynku przy ul. Wyspiańskiego, w tym: posadzki, obudowa pożarowa klatek schodowych, uzupełnienie tynków i malowanie pomieszczeń, oświetlenie, instalacja  p/poż, instalacja teleinformatyczna, podwieszane sufity na ciągach komunikacyjnych

Źródło finansowania:

 1 206 371,42 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 1 000 000,00  zł – środki własne powiatu kłodzkiego

RFIL_wyspianskiego.png
 

Wersja XML