Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja budynku B (Centrum Kształcenia Zawodowego) oraz budynku B1 (sala gimnastyczna) w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tytuł zadania: "Modernizacja budynku B (Centrum Kształcenia Zawodowego)  oraz budynku B1 (sala gimnastyczna) w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości"

Zakres robót: wymiana pokrycia dachowego z wykonaniem docieplenia i wymiana okien na jednym i drugim budynku, docieplenie elewacji, wymiana instalacji c.o., modernizacja pomieszczeń po natryskach na nowe toalety na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.

Źródło finansowania:

430 000  zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

RFIL_KSP.png
 

Wersja XML