Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O Powiecie

1. Położenie

Pod względem powierzchni 1642 km2, powiat kłodzki plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich powiatów i dwudziestym piątym miejscu w Polsce. Położony jest w południowozachodniej części Polski, w obrębie pasma Sudetów.

Powiat kłodzki kształtem przypominającym czworokąt, wcina się w obszar Republiki Czeskiej.
Pod względem liczby ludności (niespełna 158,6 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów dolnośląskich. Gęstość zaludnienia wynosi 97,7 mieszkańców na 1 km2. Graniczy z trzema powiatami województwa dolnośląskiego: ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim. Z siedziby powiatu - Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: Pragi, Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.


STOLICE.png

Część środkową powiatu zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi.

mapa.png

2. Demografia

Liczba ludności w powiecie kłodzkim na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 158 600 osób (76 950  mężczyzn, 82 387 kobiet) i w dalszym ciągu następuje regularny spadek liczby ludności w powiecie co obrazuje poniższa tabela.

Liczba ludności
Liczba ludności w powiecie kłodzkim wg stanu na dzień
161 452 31 grudnia 2016
160 465 31 grudnia 2017
159 337 31 grudnia 2018
158 600 30 czerwca 2019

W 2019 r. dla powiatu kłodzkiego odnotowano jeden z najniższych współczynników przyrostu naturalnego w powiatach województwa dolnośląskiego - 6,8.  Współczynnik przyrostu naturalnego dla województwa, liczony na 1000 osób ludności wyniósł -1,3. Na sytuację demograficzną ludności powiatu kłodzkiego oprócz przytoczonych wcześniej informacji o przyroście naturalnym, wpływ ma również migracja ludności. Średnia liczba ludności w powiecie kłodzkim przypadająca na 1 km2 wynosi 97,7.

3. Podział administracyjny powiatu

W skład powiatu wchodzi 14 gmin:

Wersja XML