Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MOCNE WSPARCIE POWIATU DLA PKS W KŁODZKU

Przegłosowana została uchwała dotycząca udzielenia długoterminowej pożyczki PKS -owi w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji. Jednostka  ta jest w 100 % Spółką Akcyjną należącą do Powiatu Kłodzkiego.

PKS w Kłodzku S.A. zmuszony został przez panującą pandemię do ograniczenia działalności, co spowodowało spadek obrotów o ok. 90%.

Również na obecną sytuację PKS-u miało wprowadzenie zdalnej nauki dla uczniów od października 2020 r. co spowodowało kolejny zastój i kolejne straty PKS-u, dlatego Zarząd Powiatu Kłodzkiego mając na uwadze przede wszystkim utrzymanie przedsiębiorstwa, przygotował projekt uchwały dotyczący udzielenia pożyczki powiatowej spółce w kwocie 585 tys. zł.

Zgoda Rady Powiatu na udzielenie pożyczki, pozwoli utrzymać płynność finansową PKS-owi oraz realizować wymagalne zobowiązania bieżące.

Cierpliwie czekamy na czas, kiedy PKS będzie mógł ruszyć, normalnie funkcjonować i zarabiać na siebie.

Po długiej, wnikliwej debacie, radni podjęli uchwałę o udzieleniu pożyczki PKS-owi liczbą 19 głosów „ZA”,

1 głos „PRZECIW”,

6 radnych „WSTRZYMAŁO SIĘ” oraz

1 osoba nie głosowała.

Dzisiaj także, radni przyjęli uchwałę m.in. zmieniającą budżet Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

PKS-1.jpeg

Wersja XML