Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE ROBOCZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU

SPOTKANIE ROBOCZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU

Poseł na sejm Monika Wielichowska

 spotkała się ze Starostą Kłodzkim Maciejem Awiżeniem

 gdzie zostały omówione ważne bieżące tematy.

Rozmowy toczyły się m.in. :

- O przedstawionym przez rząd budżecie dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027, który jest nie do przyjęcia, ponieważ spycha region dolnośląski na margines.

Krzywdzi dolnośląskie samorządy, a nade wszystko mieszkańców.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Dolny Śląsk jest dopiero trzecim od końca województwem z najniższą dotacją (870 mln euro).

- O drugim etapie podziału pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym powiat kłodzki i wiele innych gmin otrzymało zero dotacji.

W tej sprawie Posłanka Monika Wielichowska wzięła udział w kontroli przeprowadzonej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącej rozdysponowania publicznych środków bez transparentnych kryteriów.

Sprawa została zgłoszona do NIK.

Będzie również zgłoszona do Prokuratury.

Posłanka złożyła także do premiera interpelacje poselskie, które w sposób szczegółowy pytają o zasady, kryteria, protokoły.

Interpelacje można przeczytać pod adresem :https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp...

- O propozycjach zmiany legislacyjnej art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych poprzez wprowadzenie do jego treści zapisu:

- o możliwej konsultacji społeczności lokalnej (udziale – wpływie czynnika ludzkiego), na obszarze której miała by być realizowana inwestycja

z zakresu inwestycji celu publicznego dotyczącego łączności publicznej a w szczególności na realizacji inwestycji polegających na budowie masztów antenowych telefonii komórkowych.

 

DSC_0849.jpeg

Wersja XML