Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta Zarządu Powiatu Kłodzkiego w placówkach wychowawczych w Domaszkowie

Członkowie Zarządu oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku odwiedzili 5 lutego Dom Dziecka w Domaszkowie, który od nowego roku działa jako dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przekształcenie było spowodowane wejściem w życie nowej ustawy, która jednoznacznie wskazała, że w jednym ośrodku nie może przebywać więcej niż 14 dzieci.

Bardzo się cieszę,  że udało się przebrnąć przez zmiany organizacyjne w Domu Dziecka w Domaszkowie, który z dniem 1 stycznia 2021 roku został przekształcony w dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Uległa zmianie nazwa dotychczasowego Domu Dziecka na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Domaszkowie oraz powstała nowa jednostka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Domaszkowie.Zmiany zostały podyktowane obowiązkiem dostosowania systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej organizowanej przez Powiat Kłodzki do obecnego standardu, który wskazuje, iż w placówkach nie może przebywać więcej niż 14 dzieci - wyjaśnia Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

W budynku przeprowadzono remont polegający na wydzieleniu dwóch placówek, odświeżeniu pokoi oraz dobudowaniu klatki schodowej. Na realizację zadania Powiat Kłodzki przeznaczył blisko 200 tys. zł. Dzięki temu jednostka w nowych ramach ustawowych może swobodnie i bezpiecznie funkcjonować.

Ja, jako osoba pochodząca z Gminy Międzylesie i reprezentująca mieszkańców tej Gminy w Radzie Powiatu Kłodzkiego, od samego początku mocno zabiegałem o dostosowanie jednostki do nowych wymogów ustawowych, zwłaszcza że jest to jedyna placówka powiatowa na terenie Gminy Międzylesie. Mieszkają w niej wspaniałe dzieciaki i pracują doświadczeni, wykwalifikowani pracownicy.

Sam obiekt natomiast położony jest w pięknym otoczeniu, ze znakomitą infrastrukturą i od wielu lat stanowi integralną część domaszkowskiej wspólnoty.

Dziękuję zatem wszystkim, którzy byli zaangażowani w to zadanie, a zwłaszcza wicestaroście kłodzkiemu - pani Małgorzacie Jędrzejewskiej-Skrzypczyk za bezpośredni nadzór i koordynację działań oraz dyrektorowi placówek w Domaszkowie pani Monice Bielskiej za uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na ich funkcjonowanie - podsumowuje Piotr Marchewka.

DSC_0874.jpeg

DSC_0931.jpeg

DSC_0917.jpeg

DSC_0966.jpeg

DSC_0986.jpeg

DSC_0051.jpeg

DSC_0029.jpeg

DSC_0042.jpeg

skanowanie0002.jpeg

Wersja XML