Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Powiatu Kłodzkiego

1. Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki,

2. Waldemar Bicz - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej,

3. Mariusz Borcz,

4. Michał Cisakowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,

5. Robert Duma - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,

6. Jacek Hecht,

7. Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki,

8. Małgorzata Kanecka - Nieetatowy Członek Zarzadu Powiatu Kłodzkiego,

9. Sławomir Karwowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ,

10. Józef Kołt,

11. Grzegorz Kuzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ,

12. Adam Łącki - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,

13. Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego ,

14. Agnieszka Madryk-Kryniecka - Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,

15. Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

16. Marek Mazurkiewicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

17. Ryszard Niebieszczański - Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

18. Tomasz Nowicki - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,

19. Anita Piszko - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

20. Jarosław Przybył - Przewodniczący Komisji Edukacji,

21. Ewelina Ptak - Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

22. Paweł Szafran,

23. Krystyna Śliwińska,

24. Joanna Walaszczyk,

25. Renata Wolan-Niemczyk - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych ,

26. Borysław Zatoka,

27. Tadeusz Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej.

 

Wersja XML